Trang Trắng

Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật
Tuyên bố về Quyền riêng tư

Tuyên bố về Quyền riêng tư này giải thích các hoạt động của chúng tôi, bao gồm các lựa chọn của bạn, liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn liên quan đến dịch vụ Trang Trắng.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi chung về tài khoản của mình hoặc cách liên hệ với dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ, vui lòng truy cập trung tâm trợ giúp trực tuyến của chúng tôi tại trang Liên hệ với chúng tôi.

Người kiểm soát dữ liệu thông tin cá nhân của bạn là Trang Trắng. Xin lưu ý rằng nếu bạn liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ bạn, vì sự an toàn của bạn và của chúng tôi, chúng tôi có thể cần xác thực danh tính của bạn trước khi thực hiện yêu cầu của bạn.

Thu thập thông tin

Chúng tôi nhận và lưu trữ thông tin về bạn, chẳng hạn như:

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin để cung cấp, phân tích, quản lý, nâng cao dịch vụ của mình, để xử lý các nhận xét, báo cáo của bạn nhằm quyết định xem số điện thoại có phải là lừa đảo hay không. Ví dụ: chúng tôi sử dụng thông tin như vậy để:

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi không tiết lộ thông tin của bạn cho các mục đích nhất định và cho các bên thứ ba.

Thông tin và Quyền của bạn

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến hoạt động bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại trang Liên hệ với chúng tôi. Để biết thông tin về việc xóa và xóa các báo cáo và số điện thoại, vui lòng tham khảo những Câu hỏi thường gặp tại Câu hỏi thường gặp. Chúng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu mà chúng tôi nhận được từ các cá nhân muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của họ theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu không hợp lý hoặc không được luật pháp yêu cầu, bao gồm cả những yêu cầu cực kỳ không thực tế, có thể đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không tương xứng hoặc có thể khiến chúng tôi gặp rủi ro trong hoạt động. Chúng tôi có thể lưu giữ thông tin theo yêu cầu hoặc cho phép của luật và quy định hiện hành, bao gồm cả việc tôn trọng lựa chọn của bạn, cho mục đích lập hồ sơ của chúng tôi và để thực hiện các mục đích được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để tiêu hủy thông tin cá nhân một cách an toàn khi thông tin đó không còn được yêu cầu.

Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp hành chính, logic, vật lý và quản lý hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại mất mát, trộm cắp và truy cập, sử dụng và sửa đổi trái phép. Các biện pháp này được thiết kế để cung cấp mức độ bảo mật phù hợp với những rủi ro khi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Trẻ em

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng dịch vụ Trang Trắng. Trẻ vị thành niên chỉ có thể sử dụng dịch vụ khi có sự tham gia, giám sát và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Các thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này

Chúng tôi sẽ cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư này theo thời gian để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, quy định hoặc hoạt động thay đổi. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về bất kỳ thay đổi nào như vậy (kể cả khi chúng có hiệu lực) theo quy định của pháp luật. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ Trang Trắng sau khi bất kỳ cập nhật nào như vậy có hiệu lực sẽ cấu thành sự công nhận và (nếu có) sự chấp nhận những thay đổi đó. Nếu bạn không muốn xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ cập nhật nào đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này, bạn có thể hủy việc sử dụng dịch vụ Trang Trắng của mình. Để xem Tuyên bố về Quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối khi nào, vui lòng xem phần "Cập nhật Lần cuối" bên dưới.

Cookie và Quảng cáo trên Internet

Chúng tôi không sử dụng cookie và các công nghệ khác, cũng như các số nhận dạng thiết bị. Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn) về những lần bạn truy cập vào trang web này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về phương pháp này hoặc bạn không muốn các công ty này sử dụng thông tin này, vui lòng xem thêm tại https://policies.google.com/technologies/ads.

Cập nhật lần cuối: Thứ Năm, ngày 06 tháng 01 năm 2022.