Trang Trắng

Trang Trắng

Danh bạ Điện thoại Việt Nam

Dịch vụ miễn phí phục vụ việc tìm kiếm thông tin các số điện thoại tại Việt Nam

Giới thiệu Liên hệ

02299997993

Nháy máy mọi người ơi.

02969995634

Số lừa đảo.

02928886733

Số lừa đảo.

02969995634

Số lừa đảo.

0919482220

Bọn lừa đảo cho vay. Gọi làm phiền. Hốt hết bọn này cho xã hội tốt hơn.

19000178

Caloma nó gọi 3 phút trừ 40k nghiệt súc.

0986014178

Tôi gọi là giống như bên đường dây bên kia đang chặn số lạ vậy.

0888850624

Làm phiền.

0914521254

Số điện thoại lừa đảo.

02871098624

Nháy máy.

0962335500

Lừa đảo.

02456782455

Nhá máy, gọi lại mất tiền oan nha.

02435806400

Nhá máy 1 chuông.

02871060999

Gọi là nghe trúng thưởng là lừa đảo.

0888001091

Gọi 2 ngày trời nhưng mà mình không đề ý nên không nghe máy. Gọi lại không bắt máy mà tìm kiếm trên mạng thấy số này lừa đảo. Khuyên mọi người block đi nhé.

02456782459

Tổ cha mụ nội nhà nó thằng này nhá máy nữa đêm.! Làm ăn thất đức lừa đảo coi chừng 3 kiếp nhà mày đi ăn mày nha con.

0384888274

Lừa đảo.

02873018379

Cho em hỏi số điện thoại này có phải lừa đảo không ạ 02873018379.